TV SHOW

Phương Dung, Ngọc Sơn hát hit phổ thơ Nguyễn Bính

Lần đầu tiên, Sol Vàng tôn vinh một thi sĩ lớn của dân tộc – thi sĩ Nguyễn Bính. Những nhạc phẩm phổ thơ...
- Advertisement -

ĐỀ XUẤT CHO BẠN