Hoa hậu Trần Tiểu Vy diện đồng phục, chính thức về trường Đại học để nhập học sau đăng quang

271

Hoa hậu Trần Tiểu Vy diện đồng phục, chính thức về trường Đại học để nhập học sau đăng quang